Regeling hop en hopproducten

Hop

Invoer in Nederland vanuit een niet-EU-land

Voert u hop of hopproducten de Europese Unie in, dan heeft u geen invoercertificaat (AGRIM) nodig. De producten moeten wel voldoen aan bepaalde minimum handelsnormen. De minimum handelsnormen vindt u in de Basisregeling invoer van hop en hopproducten (pdf).

Bij uw invoeraangifte moet u bij de douane een gelijkwaardigheidsverklaring indienen. Verder moet op de buitenkant van elke verpakkingseenheid, waarop een gelijkwaardigheidsverklaring betrekking heeft, in één van de talen van de EU in onuitwisbare letters en cijfers van gelijke grootte, de volgende informatie zijn aangebracht:

 • de omschrijving van het product;
 • de aanduiding van het ras of de rassen;
 • het land van oorsprong;
 • de merktekens en nummers die zijn vermeld in vak 9 van de gelijkwaardigheidsverklaring of het uittreksel daarvan.

Zonder gelijkwaardigheidsverklaring is invoer niet mogelijk.

Invoer in Nederland van in de EU geproduceerde hop en hopproducten

Voert u hop of hopproducten in Nederland in die elders in de EU zijn geproduceerd? Dan moet u bij RVO.nl, afdeling IMM, een certificaat indienen. Dit certificaat moet afgegeven zijn door de bevoegde instantie van de betrokken lidstaat. Er is geen voorgeschreven model, maar het bevat tenminste de volgende gegevens:

 1. omschrijving van het product;
 2. referentienummer van het certificaat;
 3. bruto- en/of nettogewicht;
 4. de plaats of plaatsen waar de hop is geteeld;
 5. het oogstjaar of de oogstjaren;
 6. het ras of de rassen;
 7. naar gelang het geval: ‘hop met zaad’ of ‘zaadloze hop’;
 8. “gecertificeerd product – Verordening (EG) nr. 1850/2006”

Indien hopbellen (GN-code 1210 10 00), uit hop vervaardigde producten (GN-code 1210
20 00) en sappen/extracten van GN-code 1302 13 00 (m.u.v. geïsomeriseerd hopmeel,
geïsomeriseerde hopextracten en geïsomeriseerde hopproducten) die van oorsprong
afkomstig zijn uit derde landen vanuit andere lidstaten in Nederland in de handel worden
gebracht, moet een factuur of een door de verkoper opgesteld handelsdocument worden
overgelegd.

In deze factuur of dit handelsdocument moeten het nummer van de
gelijkwaardigheidsverklaring of het uittreksel ervan (zie hiervoor hoofdstuk 4) en naam
van de instantie van afgifte zijn vermeld, alsmede de volgende gegevens uit de
gelijkwaardigheidsverklaring of het uittreksel daarvan:
 Referentienummer van het certificaat;
 omschrijving van het product;
 Bruto- en of nettogewicht;
 plaats van productie;
 oogstjaar;
 ras;
 land van oorsprong;
 de merktekens en nummers die zijn vermeld in vak 9 van de verklaring.

Invoer van kleine zendingen

Certificaten en gelijkwaardigheidsverklaringen zijn niet nodig bij kleine zendingen. Dat betekent een verpakking van maximaal 1.000 gram voor hopbellen of hopmeel en maximaal 300 gram voor hopextract.

Verkoop in de EU

Bij verkoop in de EU is een door de verkoper opgestelde factuur of een opgesteld handelsdocument verplicht.

Voor meer informatie klik hier RVO