bron: hetstreeknieuws.nl

De hopteelt, in Veenhuizen aan de Limietweg is een gezamenlijk initiatief van de lokale brouwerij Maallust, PI Veenhuizen, gebiedscoöperatie Westerkwartier en onderwijsinstelling Terra en Gedeputeerde Henk Jumelet. Bij wijze van proef wordt gestart met een veld van twee hectare. Bedoeling is om het project uit te bouwen naar meer hectares. Wat opvalt is dat Provincie Drenthe een subsidie beschikbaar heeft gesteld voor de ontwikkeling van het hopveld in Veenhuizen. Onder het mom van innovatie in de landbouwsector. De regionale groene opleider Terra verzorgt samen de opleiding van gevangenispersoneel trainingen en cursussen aan gedetineerden en taakgestraften. Ze krijgen basisvaardigheden voor hopteelt en groenonderhoud bijgebracht. Voor de specialistische teeltkennis wordt de Belgische hopteler Joris Cambie ingeschakeld. Het vreemde is dat in Nederland een aantal mensen hiervoor ook gekwalificeerd zijn. Op een terrein met de afmetingen 65 x 340 meter komen circa 350 palen van zes meter te staan en worden zo’n 5200 hopplanten gepoot.

De werkelijkheid is anders. Hoe Gedeputeerde Henk Jumelet van de Provincie Drenthe een subsidie beschikbaar stelt voor de ontwikkeling van het hopveld (fam. Cannabaceae) in de gevangenis van Veenhuizen. Onder het mom van innovatie in de landbouwsector. Ze doen dit samen met de bierbrouwerrij Maallust in Veenhuizen. De 25 aandeelhouders hiervan noemen zich “De Zware Jongens”. De gedetineerde krijgen basisvaardigheden voor hopteelt en groenonderhoud bijgebracht. (onkruid verwijderen en een week in het jaar hopbellen plukken) Voor de specialistische teeltkennis wordt de Belgische hopteler Joris Cambie ingeschakeld. Opmerkelijk is dat deze gedeputeerde volledig voorbijgaat aan alle andere ontwikkelingen in Nederland op het gebied van Hopteelt. Alle kennis is al aanwezig en wat gebeurd er. Ze willen alles zelf onderzoeken. Met heel veel subsidie. Tientallen vrijwilligers die al tientallen jaren een hopveld runnen in Peize, vlakbij, en diverse biologische hoptelers in Nederland worden volkomen genegeerd. Sterker nog deze krijgen geen cent subsidie.

Oneerlijk marktwerking is natuurlijk ook een bijkomstigheid