IVN hop peize

Peize en Hop zijn sinds de 15e eeuw al aan elkaar verbonden, destijds kwam Otto ter Hansouwe, bierbrouwer te Groningen, in Peize wonen. Omdat hopbellen voor smaak van het bier zorgen ging hij in Peize hop verbouwen. Omdat er veel vraag naar hop was begonnen veel boeren rond Peize hop te verbouwen. Bierbrouwerijen uit de wijde omgeving nemen het hop uit Peize af, het wordt zelfs geëxporteerd naar Engeland en Duitsland. Nog steeds herinneren namen als Hoppekampweg, Hopruiters, Hoprank en Peizer Hopbel aan deze historisch verbondenheid. Om een beeld te geven van de omvang van de hopteelt in Peize en omliggende dorpen: uit grondschattingsregisters van 1650 blijkt dat 54% van alle hopteelt in Noord Drenthe plaatsvond in Peize. Iedere landbouwer in Peize nam deel aan de hopteelt, vier van hen deden niets anders. Peize spande de kroon bij die teelt, met een derde van de telers en meer dan de helft vaan alle Drentse hoppekuilen.  Eenzesde à eenzevende van het totale beschikbare areaal werd er ingenomen door een kleine 400 hoppetuinen, perceeltjes van 30 bij 30 meter met hagen rondom, waarin je dus die hoppekuilen had: plantgaten van 70 centimeter diep in verband met de vele (paarde-)mest en stadsvuil en de ontwikkeling van de wortels.Het gemiddeld aantal hopkuilen per teler bedroeg 1043. In de eerste helft van de negentiende eeuw blijkt de hopteelt vrijwel volledig te zijn verdwenen. (wikipedia) Het dorp heeft in zijn wapen ook de hop staan.

Aan het Noordsepad houdt de Hop werkgroep van IVN de teelt nog een beetje in stand en zie je de lange Hop in de Hopkuilen weer richting de hemel groeien. De werkgroep Hopteelt bestaat inmiddels alweer 20 jaar, opgericht op 21 januari 1992. Voor zover bekend is er een thuisbrouwer die de beperkte hopbellen uit Peize voor bierbereiding gebruikt.

Elk jaar wordt de hoptuin aan het Noordsepad in Peize (kop van Drenthe ) onderhouden door een enthousiast team. De Hopbelwerkgroep. In het voorjaar zijn er  altijd vaste avonden waarbij de vrijwilligers kunnen helpen om het hopveld voor te bereiden. Ook is het mogelijk om gratis hopbellen te plukken. U moet dan wel in de oogstmaand komen, of contact leggen met Ben Stellink van de stuurgroep. benstellink@home.nl

klik hier voor meer informatie IVN Peize